Ditt shoppingnettverk

Et sterkt, internasjonalt shoppingnettverk som hele tiden vokser, sikrer deg et trygt grunnlag for din virksomhet, utallige måter å bygge nettverk på og skreddersydd support på alle områder – Lyconet tilbyr en rekke eksklusive fordeler for å gi deg en god start på karrieren som nettverkmarkedsfører.

Nettverksmarkedsføring – en sjanse du kun får en gang i livet

Nettverksmarkedsføring er et felt i vekst. Ingen annen salgskanal tilbyr gründere så mange muligheter med så lav risiko. Nettverksmarkedsføring er en modell som tillater uavhengige gründere å selge sine produkter eller tjenester direkte til sine kunder markedsført gjennom jungeltelegrafen. Dessuten lar det gründere benytte seg av et stadig voksende nettverk av salgspartnere, som også anbefaler og selger produkter og tjenester og bringer inn nye salgspartnere, slik at de kan gjøre det samme. Dersom du klarer å opprettholde denne dupliseringsmetoden og samtidig bruke dine lederevner, vil du ha lagt et stabilt grunnlag for en vellykket karriere.

Dine fordeler

 • Risikofri oppstart
 • Fleksibel tidsplan
 • Jobb når du vil
 • Balanse i arbeidslivet
 • Kompensasjon basert på innsats
 • Fleksible arbeidsmetoder
 • Potensial for økonomisk uavhengighet

Veien til suksess med Lyconet

Lyconet har lenge kjent til det enorme potensialet i nettverksmarkedsføring, og de tilbyr sine Marketers en unik mulighet til å bygge en internasjonal karriere, gjennom å bygge sitt eget shoppingnettverk.

Din jobb som Lyconet Marketer

Du innhenter nye medlemmer og partnere i de 47 landene der shoppingfellesskapet Cashback World er aktivt. På den måten bygger du opp et personlig og lukrativt shoppingnettverk.

Du rekrutterer nye Lyconet Marketers til teamet ditt, som skal gjøre det samme og bygge opp ditt nettverks produktivitet.

Hva kan Lyconet gjøre for deg?

 • Unike karrieremuligheter
 • Profesjonelle verktøy og tjenester
 • Utstrakt opplæring gjennom Lyconet Academy
 • Effektiv support på alle områder

Millioner av mennesker har allerede klart å etablere en ekstra inntekt med nettverksmarkedsføring og oppfylt ambisjonen om å bli økonomisk uavhengig. Blir du den neste?