Lyconet Logo
Lyconet Logo

Your Shopping Network

Глобална Shopping Community, која континуирано расте како стабилна основа за Вашиот бизнис, неограничени можности за вмрежување и индивидуална поддршка во сите области - Lyconet Ви нуди многубројни ексклузивни предности за успешен старт во Network Marketing.

Network-Marketing – животна шанса

Network Marketing е „брзорастечката бранша“ на иднината. Ниту една друга форма на продажба не им нуди на претприемачите толку многу шанси за кариера со минимален ризик. Во Network Маркетинг, самостојните бизнис партнери, им продаваат производи или услуги директно на потрошувачите, преку усна пропаганда. Дополнително, ја прошируваат мрежата на продажни партнери, кои исто така им препорачуваат и продават производи и услуги на потрошувачите и интегрираат уште повеќе продажни партнери, кои повторно го прават истото. Оние кои долгорочно ќе го имплементираат овој принцип на дуплицирање и притоа ќе се докажат како лидери, ќе ги постават темелите за успешен бизнис.

Вашите предности

 • старт без ризик
 • слободна распределба на времето
 • дејност независна од локацијата
 • баланс на време поминато на работа и со семејството
 • фер плаќање според учинок
 • самостојна работа
 • перспектива за финансиска независност

Со Lyconet до успех

Lyconet одамна го препозна огромниот потенцијална Network Marketing, па затоа им нуди своите Маркетери можност, да изградат меѓународна кариера преку изградбата на сопствената Shopping Network.

Вашите задачи како Lyconet Maркетер

Што нуди Lyconet_

Стекнувате нови членови и Трговски партнери за Cashback World - Shopping Community која работи во 47 држави, и на тој начин градите сопствена, лукративна Shopping Network.

Cashback Solutions

Продавањето на наменската Cashback Solutions лојална програма за потрошувачи, е една од клучните задачи на Lyconet Marketer-ите и е одлична можност за проширување на Вашата мрежа на потрошувачи. Благодарение на иновативните производи, трговци од различна големина можат да бидат дел од Cashback World Shopping Community и со тоа лесно и ефтино да придобијат нови потрошувачи.

Lyconet

Вклучувајте и други Lyconet Маркетери во Вашиот тим, кои го прават истото, така што ја зголемувате продуктивноста на Вашата мрежа.

 • уникатни шанси за кариера
 • професионални Tools и Services
 • сеопфатни обуки за Lyconet Academy
 • ефикасен Support во сите области

Enterprise Programme

Благодарение на одличната продажба активност на сите Lyconet Marketer-и, групацијата на myWorld е во можност да комбинира дури и повеќе членови и Трговски партнери во Cashback World Shopping Community и со тоа побрзо и поефикасно да ги имплементира новите производи. Со Enterprise Program, е креирана уникатна и лукративна програма за Маркетерите која им овозможува перманентно учество во успехот на компаниите од групацијата myWorld.

myWorld Enterprise

Lyconet Информации

Воспоставувајќи своја одржлива мрежа на потрошувачи, формира основа за долгорочен успех на Lyconet Marketer-ите. Купувањата направени од членовите на Shopping Community и активностите на другите Маркетери во мрежата, генерираат Shoppint Points кои се вреднуваат за Маркетерот. Компензацискиот план за Lyconet дава во детали преглед на сите заработки генерирани преку овие Shopping Points.

Како еден од глобалните лидери во network marketing, Lyconet носи и голема одговорност кога станува збор за нашите бизнис партнери и секогаш се водиме по принципите на интегритет, чесност и праведност. Истите вредности треба да бидат прифатени од секој Lyconet Marketer. Кодот за Етика опфаќа голем број на вредности, на кои Маркетерите треба да се согласат.

Discount Voucher е посебно корисна алатка за Маркетерите која не само што дозволува да зголемат обемот на продажба во нивната мрежа на потрошувачи и да напредуваат во своите Кариери, туку им дава можност да профитираат дополнително од секој Shopping Point генериран преку нивните сопствени купувања како и преку купувањата остварени од членовите во нивните мрежи на потрошувачи.

Lyconet Teaser

Милиони луѓе веќе успеаја да си изградат дополнителен приход преку Network Marketing или пак дури и да си го остварат сонот за финансиска независност. Дали сте Вие следниот?