Регистрация 

  1. Lyconet регистрация
  2. Избор на продукт
  3. Доставка
  4. Метод на плащане
  5. Потвърдете

Моите данни

Моля въведете Вашите данни тук. В случай, че се налага корекция, можете да я направите по всяко време във Вашия профил. Моля, поддържайте тези данни винаги актуални във Вашите настройки, за да можем да Ви предоставяме пълния обем на нашите услуги.

Данни на търговски партньор

Лице за контакт

Данни за контакт

Моят препоръчител

*Задължителни полета
**Българското законодателство за ДДС предвижда праг за регистрация по ДДС от 50 000 лева (около 25 000 евро). В случай че този праг не бъде превишен в рамките на 12-месечен период, лицето обикновено не е длъжно да получи номер по ДДС.

Въпреки това задължителна регистрация по ДДС, независимо от оборота, се изисква, когато услугите се предоставят на данъчнозадължени лица, установени в друга държава-членка на ЕС. Регистрацията трябва да бъде поискана най-малко 7 дни преди извършването на услугата. Въз основа на това от Marketers ще се изисква да се регистрират за целите на ДДС и да подават декларации за възстановяване на ДДС и рекапитулативни възстановявания.
14.11.2019 г. 21:04:29 ч.