Reģistrācija

  1. Lyconet reģistrācija
  2. Produkta izvēle
  3. Nosūtīšana
  4. Maksāšanas veids
  5. Apstiprināt

Lyconet Registration is currently unavailable as calculation is active. Please try again later!

Mana informācija

Ievadiet Jūsu informāciju. Ja vēlaties to labot, Jūs to varat izdarīt jebkurā laikā savā profilā. Lūdzu, regulāri atjauniniet savu informāciju, lai mēs varētu piedāvāt Jums pilnu mūsu pakalpojumu klāstu.

Loyalty Merchant data

Contact person

Contact details

Mans ieteicējs

*Obligāti aizpildāms lauks
**Įmonė, kurios bendra atlygio suma už prekes ir (arba) suteiktas paslaugas vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 45 000 eurų, neprivalo teikti prašymo įregistruoti ją PVM mokėtoju bei PVM įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą

Taip pat, įsigyjant prekes šalies teritorijoje iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, įmonei susidaro prievolė teikti prašymą įregistruoti ją PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į valstybės biudžetą, išskyrus tokį atvejį, kai iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumatoma šios ribos viršyti.

Paslaugos parduotos kitoms Europos sąjungos valstybės narėms nėra apmokestinamos PVM Lietuvoje, (bet apmokestinamos atvirkštiniu PVM toje valstybėje, kurioje įregistruotas pirkėjas – Lyconet AG) todėl atlygis, gautas už tokias paslaugas nėra įskaitomas vertinant įmonės įregistravimo PVM mokėtoju prievolę.

Taip pat ne PVM mokėtojai neturi prievolės teikti prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaitos.
2019.10.23. 2:36:21