Регистрация

  1. Регистрация Lyconet
  2. Выбор продукта
  3. Доставка
  4. Метод оплаты
  5. Подтвердить

Мои детали

Пожалуйста, введите свои данные. Если вы хотите исправить их, вы можете сделать это в любое время в своем профиле. Пожалуйста, обновляйте свои данные регулярно, чтобы мы могли предложить вам полный спектр услуг.

Данные лояльного партнера

Контактная персона

Контактная информация

Номер идентификации рекомендателья

* обязательное поле
**Įmonė, kurios bendra atlygio suma už prekes ir (arba) suteiktas paslaugas vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 45 000 eurų, neprivalo teikti prašymo įregistruoti ją PVM mokėtoju bei PVM įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą

Taip pat, įsigyjant prekes šalies teritorijoje iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, įmonei susidaro prievolė teikti prašymą įregistruoti ją PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į valstybės biudžetą, išskyrus tokį atvejį, kai iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumatoma šios ribos viršyti.

Paslaugos parduotos kitoms Europos sąjungos valstybės narėms nėra apmokestinamos PVM Lietuvoje, (bet apmokestinamos atvirkštiniu PVM toje valstybėje, kurioje įregistruotas pirkėjas – Lyconet AG) todėl atlygis, gautas už tokias paslaugas nėra įskaitomas vertinant įmonės įregistravimo PVM mokėtoju prievolę.

Taip pat ne PVM mokėtojai neturi prievolės teikti prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaitos.
15.09.2019 11:55:21