Εγγραφή

  1. Lyconet εγγραφή
  2. Προϊόντα επιλογής
  3. Αποστολή
  4. Τρόπος πληρωμής
  5. Επιβεβαίωση

Η Lyconet εγγραφή προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκαθάριση. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα!

Τα στοιχεία μου

Παρακαλούμε εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αν αυτά χρειάζονται διόρθωση, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή στο προφίλ σας. Παρακαλούμε μελλοντικά να ενημερώνετε διαρκώς αυτά τα στοιχεία στις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες.

Προσωπικά στοιχεία

Aρμόδιος επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο συστήσαντάς μου

*υποχρεωτικά πεδία
**DT GR: Σε περίπτωση που ένας προμηθευτής εμπίπτει στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες B2B σε επιχείρηση με έδρα σε χώρα της ΕΕ, ο προμηθευτής θα πρέπει:

Να εγγραφεί στο VIES για την ενδοκοινοτική παράδοση της υπηρεσίας

Να καταθέσει ένα ECSL για να δηλώσει τον παραλήπτη και τα τέλη που χρεώνονται.

Δεν πρέπει να κατατεθεί δήλωση ΦΠΑ στην Ελλάδα και δεν απαιτείται ελληνικός ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό των τελών λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου των 10.000 €, μετά την υπέρβαση του οποίου δεν ισχύει το εν λόγω καθεστώς.
23/10/2019 3:19:30 πμ